Επικοινωνία
Τηλέφωνο  : +30 2310 865253

Fax            : +30 2310 869610
Διεύθυνση  :  Αλεξάνδρου Φλέμινγκ 32
                         546 42 - Θεσσαλονίκη
Name

Subject


Message
email         :